Bachbloesems

Filosofie van dokter Bach: "Om in goede gezondheid te verkeren, moet men in harmonie zijn met zijn ziel."

Omdat we wel wat hulp kunnen gebruiken om al onze emoties te kunnen beheersen, bestaan er doeltreffende natuulijke remedies zoals alternatieve therapieën, zachte geneeswijzen of heelkunde uit verre landen, praktijken die onze traditionale geneesmiddelen aanvullen.

Een positieve kijk op het leven, een lekker en fit gevoel, een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is hetstreven van de Original Bach Flowers. De geheel natuurlijke Original Bach Flowers helpen onze gemoedsstemmingen bij bepaalde gebeurtenissen in de loop van de dag beter in evenwicht te houden en in harmonie te blijven met onszelf. U kunt ze zien als katalysatoren waardoor ons organisme weer in evenwicht komt. Een vreindelijk helpende hand van de natuur om ons emotioneel evenwicht terug te vinden en vrolijk en vol vertrouwen vooruit te kijken.Bach Original Flower remedies: Geschiedenis en erfenis

Edward bach, Het verbazende levensverhaal van de man van de gemoedstoestanden.....

Edward Bach werd in 1886 in Wales geboren en wijdde zich in de jaren 1920 - 1930 aan medisch onderzoek. Als huisarts en befaamde chrurg, homeopaat, bacterioloog en immunoloog bestudeerde hij aandacht de gedragingen van de mensen, hun persoonlijkheid en gemoedstemmingen. Bij zijn onderzoek stelde hij vast dat emoties een merkbare invloed hadden op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hij stelde dan ook de volgende filosofie duidelijk: "Zo lang ziel, lichaam en geest een harmonisch geheel vormen, kkan niets ons deren." Bach heeft de laatste tien jaren van zijn leven gewijd aan het ontwikkelen van 38 bloesemtincturen die ons helpen onze emoties beter in evenwicht te houden en ons één te voelen met ons leven. Deze tincturen genieten nu wereldwijde bekendheid onder de naam "Bach Original Flower Remedies." Bach stelde ook een combinatie van tincturen samen die waarschijnlijk de beroemdste van allemaal is: Rescue®, Ideaal voor spannende situaties en stressvolle momenten.

De verre roots van Bach Flower Remedies

Van de eerste aanmaak van tincturen in de bloementuin van Bach....

Bach heeft zijn werkruimte in zijn eigen tuin opgericht in de jaren '30. En ook vandaag de dag nog worden in deze tuin in Mount Vernon in het Engelse OXfordshire verschilldnde wilde bloemen en andere planten geplukt voor de aanmaak van de tincturen voor de Original Bach FLowers. In deze tuin, ondertussen omgedoopt tot het Bach Centre kunnen de talrijke bezoekers het bereidingsproces bijwonen van de tincturen uit versgeplukte bloesems, water en brandy.

.... tot de productie en distributie van Original Bach Flowers door Nelsons.

Om de Bach bloesemtincturen zo veel mogelijk bekendheid en verspreiding over heel de wereld te verschaffen vroeg Bach aan de plaatslijke apotheker Nelsons (opgericht in 1867) om deze voor hem in flesjes af te vullen en te versturen. Bach vertrowde Nelsons vervolgens de volledige afhandeling toe van het afvullen, verpakken en verzenden van de tincturen. Uit un nauwe samnwerking is Bach Original Flower Remedies gegroeid. Vandaag de dag werken de opvolgers van Bach en Nelsons nog steeds samen bij de ontwikkeling en roductie van de tincturen volgens de oorspronkelijke bereidingsmethode en kwaliteitsvoorschriften van Edward Bach. Original Bach Flowers worden in meer dan 50 landen verkocht en miljoenen mensen overal ter wereld gebruiken deze bloesems.

De Traditionele aanmaak van de bloesemtincturen voor Original Bach Flowers: Een garantie van authenticiteit.

De bereiding van de tincturen voor Original Bach Flowers gebeurt nog steeds volgens de procédés die door Bach werden voorgeschreven. Deze traditionele bereiding tot tincturen gebeurt nog steeds volgens de verschillende oorspronkelijke bereidingsprocessen en waarborgt de authenticiteit en kwaliteit van de Original Bach Flowers.

Eerste bereidingsproces: de aanmaak van de moedertincturen.

De in Mount Vermont vers geplukte bloesems van planten of bomen worden in bronwater gelegd dat 'gevitaliseerd' wordt door de zon (de bloesems in het bronwater worden gedurende 3 uren in een glazen schaal in volle zon gezet) of door koken (het mengsel van bloesems, twijgen en bronwater wordt een half uur lang gekookt). Van de 38 Original Bach Flowers worden er 20 volgens de zonnemethode bereid en 18 met het kookproces. Het gevitaliseerde water wordt vervolgens gemengd met brandy voor de aanmaak van de moedertincturen.

Tweede bereidingsproces: het vullen van de flesjes met Original Bach Flowers.

Om een flesje Original Bach Flowers te maken, doet het Nelsons laboratorium 2 druppels van het moedertinctuur uit het Bach Centre in een mengsel van brandy (27 vol.%). Het alcoholgehalte van de brndy die bij deze bereiding gebruikt wordt is minder geconcentreerd omwille van wettelijke reglementering en wordt in wettelijke termen al "druivenalcohol" bestempeld. De brandy wordt uitsluitend toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen en heeft geen verder invloed op de Original Bach Flowers. De wettelijke voorschriften inzake etikettering verandern geregeld en met de jaren werd deze oplossing op verschillende wijzen beschreven. De basisregel van "2 druppels per ounce (ong. 30 ml)" zoals bepaald door Bach, wordt echter nog steeds nauwkeurig opgevolgd (verhoudening 1/240ste).

Veiligheid en kwaliteit gewaarborgd.

Naast de getrouwe uitvoering van het originele bereidingsproces van Bach , beschikt het Nelsons laboratorium ook over de bottelinstallatie die volledig beantwoordt aan de normen die gesteld worden door de kwaliteitscontrole van de overheidsdiensten bevoegd voor toezicht op de Warenwet en volksgezondheid. Dit omvat ook alle aspecten van kwaliteitswaarborgen. Op deze wijze wordt de traditie van Bach ondersteund door de procedures van kwaliteitscontrole di het mogelijk maken kwalitatief hoogwaaridge Original Bach Flowers te bereiden.

Original Bach Flowers in het dagelijks gebruik

Een gemoedstoestand een Original Bach Flower

Om de Original Bach Flower te kiezen die het best past bij de gemoedstoestand van een individu, blijkt het van essentieel belang te zijn dat u kunt aangeven wat u voelt. Vervolgens kunt u dan werken aan het weer in balans brengen van de specifieke gemoedstoestand met de meest geschikte Original Bach Flower op dat moment.

Gebruik van Original Bach Flowers

Original Bach Flowers zijn zee eenvoudig en handig in het gebruik. De kleine flesjes passen in elke jaszak of handtas en kunnen overal mee naartoe genomen worden Zij kunnen door iedereen in het gezin gebruikt worden en zijn ook geschikt voor dieren en planten. De Original Bach Flowers zijn natuurlijk en kunnen met een gerust gevoel langdurig worden toegepast. Ook in combinatie met andere bhandelingen. 

Van de gekozen tinctuur 2 druppels in een glas of gerbuikersflesje aangevuld met bronwater mengen en door middel van kleine slokjes, met tussenpozen, opdrinken. De druppels kunnen ook puur op de tong gedaan worden. De dosering kan ook ingewreven worden op de lippen of met lichte massage achter de oren, op de slapen of op de binnenkant van de polsen. Voor de best einvloed moeten de Original Bach Flowers toch minstens viermaal per dag ingenomen worden. Voor een gecombineerd gebruik van meerdere Original Bach Flowers mogen van elke tinctuur 2 druppels in een gebruikersflesje van 30 ml aangevuld met bronwater gedaan worden. Van dit mengsel minstens viermaal per dag telkens 4 druppels gebruiken. Wij adviseren niet meer dan 7 verschillende Original Bach Flowers te mengen.

Bij acute en kortdurende gemoedstoestanden, bijvoorbeeld bij een zenuwachtig gevoel voor een examen, kunnen de Original Bach Flowers gedurende korte periode, één tot vijf dagen, gebruikt worden. De bhandeling van langdurende gemoedstoestanden, zoals bijvoorbeeld iemand die zenuwachtig is van aard, vergt een langduriger behandeling met de Original Bach Flowers. Deze kunnen veilig gedurende langere periode worden toegepast ook in combinatie met andere behandelingen.

De handtekening van Bach vormt de garantie voor een origineel product.

38 originele Bach bloementincturen voor 7 groepen van emoties.

 

 

Groep emoties
(oude groepsnaam)
Negatieve gemoedstoestanden Original Bach Flower

Positieve gemoedstoestand

Uw zorgen overwinnen
(angst)
Nare voorgevoelens, zorgen zonder aanwijsbare reden. Aspen (Ratelpopulier) Zelfvertrouwen en openheid, gevoel van veiligheid.
Controleverlies en opwellingen, vertwijfeling, woede. Cherry Plum (Kerspruim) Heldere geest, zelfcontrole, openheid en innerlijk ontspannen.
Zorgen over bekende zaken, verlegenheid en zenuwachtig gevoel Mimulus  (Maskerbloem) Meer zelfverzekerd, moed.
Overbezorgdheid voor anderen, zeker voor familie en vrienden. Red Chestnut (Rode Kastanjebloesem) Vertrouwen in de ervaring en het oordeel van anderen, ontspannen.
Sterke zorgelijke gevoelens, schrik, nare dromen Rock Rose (Zonneroosje) Moed, standvastigheid
Ken uzelf
(Onzekerheid)
Twijfel aan eigen oordeel of inzicht, wachten op advies en bevestiging. Cerato (Loodkruid) Vertrouwen in zigen inzicht en intuïtie, zelfvertrouwen.
Twijfel en verslagenheid, makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag Gentian (Gentiaan) Vertrouwen, optimisme en doorzettingsvermogen.
Hopeloos voelen, pessimisme, negatief beeld van het leven Gorse (Gaspeldoorn) Overtuiging, hoop, geloof en kracht.
Lusteloos voelen, geestelijke moeheid, futloos, maandagmorgengevoel Hornbeam (Haagbeuk) Weer op gang komen, energie, neemt initiatief en aanpakken.
Onzekerheid, besluiteloosheid, twijfel en wisselend humeur Scleranthus (Hardbloem) Besluitvaardigheid en evenwicht, koelbloedig kunnen kiezen en handelen.
Twijfel bij de te volgen levensweg, willen graag alles tegelijk aanpakken Wild Oat (Ruwe Dravik) Doelgerichte ambitie, Bevestiging van roeping, talent en levensdoel.
Leef bij de dag
(Onvoldoende interesse in het hier en nu)
Herhaaldelijke vergissingen, niet leren van vroegere ervaringen. Chestnut Bud (Kastanjeknop) Wijsheid door evaluatie en integratie van eigen ervaringen.
Dromerigheid, afwezig zijn, onverschilligheid. Clematis (Bosrank) In het hier en nu zijn, beide voeten op de groend, expressie van talent.
Nostalgie, heimwee, spijt, gebrek aan toekomstperspectief. Honeysuckle  (Kamperfoelie) Leven in het heden, toekomstgericht met het verleden als basis.
Zwaarmoedig voelen zonder duidelijke reden. Mustard (Herik) Blijmoedighied, innerlijke rust en levenslust.
Afmatting, lichamelijk en geestelijk 'op zijn'. Olive (Olijf) Gemoedsrust, energie weer opgeladen.
Zorgen , gepieker, nare gedachten, onverwerkte conflicten. White Chestnut (Paardekastanje) Ontspannen, concentratievermogen, geestelijke rust, leven in het heden.
Berusting, lusteloos, apathie, passiviteit. Wild Rose (Hondsroos) Doelgericht, ambitieus, innerlijke motivatie, enthousiasme.
Maak contact met anderen (Eenzaamheid) Egocentrisme, hekel aan alleen zijn, kletskous. Heather (Struikheide) Altruïsme, luisterbereidheid, empathisch vermogen.
Ongeduldig, prikkelbaar. Impatiens (Reuzenbalsemien) Ontspannen, geduldig, tolerant en zachtmoedig naar anderen.
Afstandelijk, trots, koel. Water Violet (Waterviolier) Open en gedienstig voor anderen, spontaan, contactvaardig.
Blijf bij uzelf
(Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën)
Zorgen verbergen achter een vrolijk masker. Agrimony (Agrimonie) Echt optimisme en uiten van ware gevoelens met min en pluspunten.

Gebrek aan wilskracht, niet nee kunnen zeggen, wil iedereen behagen.

Centaury (Duizendguldenkruid) Vermogen om voor zichzelf op te komen, assertief, bewust vrijgevig.

Onzeker en behoefte aan bescherming, vooral bij grote veranderingen.

Walnut (Walnoot) Standvastigheid, onafhankelijkheid, beslissingsvermogen, eigenwaarde, aanpassingsvermogen.
Haat, afgunst, argwaan, woede, jaloezie. Holly (Hulst) Opent je hart, tolerant en liefdevol, vrijgevig en levenslustig.
Vind hoop en geluk
(Moedeloosheid of wanhoop)
Schaamte, zelfafkeer, gevoel van lichamelijke of geestelijke onreinheid. Crab apple (Appel) Aanvaarding van zichzelf, tolerantie en alles in juiste proporties zien.
Verstikkend gevoel dat de moeilijkheden je boven het hoofd groeien. Elm (Iep) Zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen efficiënte aanpak.
Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel. Larch (Lariks) Doorzettingsvermogen, vastberadenheid, zelfvertrouwen.
Groot plichtsgevoel, tegen beter weten in (koppig) niet willen ophouden. Oak (Zomer Eik) Geduldig en soepel omgaan met tijd en krachten, jezelf rust gunnen.
Schuldgevoel, wroeging, zich voor alles verantwoordelijk voelen en tekort schieten. Pine (Grove den) Evenwicht en levensvreugde, jezelf en je fouten aanvaarden zonder zelfverwijt.
Verdriet, rouw, schok, vervelende ervaring, onverwacht nare gebeurtenis Star of Bethlehem (Vogelmelk) Verzachter voor lichaam en geest bij spanning, verdriet en schok.
Moedeloos, het gevoel hebben aan de rand van de afgrond te staan. Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) Nieuw inzicht, met open geest voor licht, geloof en vertrouwen.
Wrok en verbittering om gevoel van onrecht, zelfbeklag. Willow (Wilg) Optimisme en levenslust om eigen lot in handen te nemen.
Leven en laten leven (Overbezorgdheid om het welzijn van anderen) Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen. Beech (Beuk) Verdraagzaam en tolerant, begrip voor het anders zijn van anderen.
Bezitterig, betuttelend, verplichtend geven om te krijgen. Chicory (Wilde Chicorei) Onbaatzuchtige, hartelijke, liefdevolle zorg met ruimte voor anderen.
Hard voor zichzelf, ster in principes, perfectionistisch, zelfverloochening Rock Water (Bronwater) Soepel van geest, jezelf aanvaarden om van het leven te genieten.
Overenthousiast, koppig en opstandig tegen onrecht, innerlijk onrustig Vervain (Ijzerhard) Gematigde, soepele open geest, ontspannen en meer 'zijn' dan 'doen'.
Autoritair, halstarrig, ambitieus dominant, onbuigzaam. Vine (Wijnrank)

Met eerbied voor anderen, wijze en begripvolle autoriteit.

Hier kunt u een pdf downloaden met vragen om te kijken welke bachbloesems voor u het beste zijn. Opgelet je kan maar 7 Bachbloesems mixen.